Top.Mail.Ru

Справка по сведениям службы убежищ и Метро в ночь с 23.7.41 г. на 24.7.41 г.

СССР

24.07.1941

РГВА

Шифр хранения: РГВА, Ф. 37878, Оп. 1, Д. 303, Л. 10